Grajski vrtnar – ponovitve

Odrasla dramska skupina KID Limbar vas lepo vabi na ponovitvi igre Grajski vrtnar, ki bosta to soboto in nedeljo na gradu Tuštanj.

O vsebini igre:

Grad Tuštanj sredi 19. stoletja. Grof je zakvartal premoženje, njegovo lahkomiselnost rešujeta grofica Helena in hči, gospodarica Maksimilijana. Grad je tik pred propadom, večino vredne grajske dediščine je gospodarica že prodala oziroma zamenjala za živino v hlevu, da lahko preživi sebe, razvajeno mamo in služinčad. Od bogastva je na gradu ostal le še klavikord in vredna slika papeža Inocenca III. s križevim potom. Za dragocenosti se potegujeta nadležna trgovca Petazzi iz Trsta in Hans iz Gradca, ki pa kmalu postaneta tudi Maksimilijanina snubca. Mična gospodična resda išče moža, umnega gospodarja, ki bi grad rešil propada, in po prigovarjanju grofice Helene, ki si kljub revščini še vedno privošči grajske razvade, bi bil eden od bogatih trgovcev pravšnji za hčer. Vendar grajski vrtnar Luka, do ušes zaljubljen v gospodarico, razkrije spletke bogatih trgovcev, ki se v resnici ne ozirata na njeno stisko, pač pa v kupčiji in snubitvi vidita le priložnost za dobiček. Maksimilijana je postavljena pred dilemo: “Je pomembnejše bogastvo ali pridnost in ljubezen, čeprav le vrtnarjeva?”

 

Lepo vabljeni!

 

Vzhodna liturgija na Limbarski Gori

V nedeljo, 24. junija 2018 ob 16h bomo v cerkvi sv. Valentina na Limbarski Gori obhajali sveto mašo (bogoslužje) po vzhodni liturgiji. Liturgijo bo vodil prof. dr. Anton Štrukelj, prepevali pa bodo pevci Komornega zbora Limbar in Vokalne skupine Adam Ravbar.

Na krščanskem Vzhodu je že v prvih krščanskih stoletjih nastalo več različnih obredov in mnogi so se ohranili do danes. Najbolj je razširjen bizantinski obred, ki so ga sprejele vse pravoslavne Cerkve, ohranile pa so ga tudi mnoge z Rimom zedinjene Cerkve. V tem obredu opravljajo liturgijo predvsem v grškem in starem cerkvenoslovanskem jeziku.

V nedeljo bomo tako obhajali liturgijo, kot jo je zapisal sv. Janez Zlatousti (349 – 407). Le-ta je najbolj ražširjena oblika liturgije vzhodnih kristjanov. Obsega naslednje dele: uvodni dialog s predglasjem in zahvalo, pripoved o ustanovitvi evharistije, spomin Kristusovega trpljenja, smrti, vstajenja in drugega prihoda, klicanje Svetega Duha, spomin umrli, vseh pravičnih, posebno Bogorodice, pa tudi vseh živih, posebno vesoljne Cerkve in doksologijo – slavljenje Svete Trojice. Evharistično bogoslužje ljubi sijaj, lepoto svetih podob in petja ter bolj poudarja Kristusovo vstajenje kot njegovo smrt.

Ker gre za bogoslužje, ki izvira iz prvih stoletij krščanstva in se ni bistveno spreminjalo, bo del nedeljskega bogoslužja še v starocerkveni slovanščini, večji del pa bodo pevci prepevali v slovenščini.

Lepo povabljeni v nedeljo na Limbarsko Goro na ta izjemno bogat duhovni in glasbeni dogodek, da bomo skupaj začutili lepoto bogoslužja in češčenja Božje Svetosti!

 

Sv. Janez Zlatousti