Vzhodna liturgija na Limbarski Gori

V nedeljo, 24. junija 2018 ob 16h bomo v cerkvi sv. Valentina na Limbarski Gori obhajali sveto mašo (bogoslužje) po vzhodni liturgiji. Liturgijo bo vodil prof. dr. Anton Štrukelj, prepevali pa bodo pevci Komornega zbora Limbar in Vokalne skupine Adam Ravbar.

Na krščanskem Vzhodu je že v prvih krščanskih stoletjih nastalo več različnih obredov in mnogi so se ohranili do danes. Najbolj je razširjen bizantinski obred, ki so ga sprejele vse pravoslavne Cerkve, ohranile pa so ga tudi mnoge z Rimom zedinjene Cerkve. V tem obredu opravljajo liturgijo predvsem v grškem in starem cerkvenoslovanskem jeziku.

V nedeljo bomo tako obhajali liturgijo, kot jo je zapisal sv. Janez Zlatousti (349 – 407). Le-ta je najbolj ražširjena oblika liturgije vzhodnih kristjanov. Obsega naslednje dele: uvodni dialog s predglasjem in zahvalo, pripoved o ustanovitvi evharistije, spomin Kristusovega trpljenja, smrti, vstajenja in drugega prihoda, klicanje Svetega Duha, spomin umrli, vseh pravičnih, posebno Bogorodice, pa tudi vseh živih, posebno vesoljne Cerkve in doksologijo – slavljenje Svete Trojice. Evharistično bogoslužje ljubi sijaj, lepoto svetih podob in petja ter bolj poudarja Kristusovo vstajenje kot njegovo smrt.

Ker gre za bogoslužje, ki izvira iz prvih stoletij krščanstva in se ni bistveno spreminjalo, bo del nedeljskega bogoslužja še v starocerkveni slovanščini, večji del pa bodo pevci prepevali v slovenščini.

Lepo povabljeni v nedeljo na Limbarsko Goro na ta izjemno bogat duhovni in glasbeni dogodek, da bomo skupaj začutili lepoto bogoslužja in češčenja Božje Svetosti!

 

Sv. Janez Zlatousti

 

Komentarji niso možni.