Že spet cvetijo Limbarji

cd-limbar-naslovna

Posneto: V cerkvi sv. Valentina na Limbarski gori v maju in juniju 2011
Snemanje, končna obdelava zvoka in mastering: Dream Studio Krt d.o.o.
Oblikovalec zvoka: Dominik Krt • Producenta: Dominik Krt in Tomaž Pirnat
Fotografije: Marta A. Szatkowska • Tekst: Alojzij Štefan • Grafična priprava: Jože Šenk
Izdalo: KID Limbar Moravče, november 2011
cd-limbar-ze-spet_2

1 Mihael Rožanc: Dober večer (primorska ljudska) 1:37
2 Danilo Bučar: Knis liepa, knis luba (rožanska ljudska) * 1:34
3 Matija Tomc: Šopek slovenskih ljudskih **sopran solo Sanja Zupanič, citre Tomaž Plahutnik 8:32
4 Zdravko Švikaršič: Da be biua liepa vura (rožanska ljudska) 2:09
5 France Marolt: Barčica (primorska ljudska) * 3:08
6 Karel Boštjančič: Prišel ljubi je pod okno (slov. ljudska) 2:27
7 Ubald Vrabec: Protuletje (prekmurska ljudska) 3:08
8 S.&V. Avsenik/Vilko Ovsenik: Večer na Robleku (Ferry Souvan) 2:12
9 S.&V. Avsenik/Niko Zlobko: V Hrašah ‘mam pa tetko (Ferry Souvan) * 1:59
10 S.&V. Avsenik/Vilko Ovsenik: Lepe ste ve Karavanke (Ferry Souvan) 2:57
11 Radovan Gobec/Narciseki: Od Martina Kebra (slov. ljudska) * 2:34
12 Matija Tomc: Sonce m’ je nizke persjavo (koroška ljudska) ** 1:57
13 Zdravko Švikaršič: So še rožce u hartelne žavovale (rožanska ljudska) 2:44
14 Matija Tomc: Venček slovenskih narodnih (za igro Adam Ravbar) *citre Tomaž Plahutnik 2:58
15 Ubald Vrabec: Bratci veseli (slov. ljudska) 2:50
16 Hilarij Lavrenčič: Petelinček je zapieu (beneška ljudska iz Trinka) 2:21
17 Samo Vremšak: Marko skače (prekmurska ljudska) 1:41

 

* – moški zbor, ** – ženski zbor

cd-limbar-zadaj