1996

5. september – prvi (usodni) dan prvega srečanja šestnajstih pevcev iz Moravč in okolice (večinoma cerkvenih pevcev), ki so se odzvali povabilu Elizabete Kunavar, nekdanje članice Komornega zbora Ave, k sodelovanju. Bilo je novo in polno pričakovanja, prava simbolika začetka rasti limbarja, v želji ustvarjati, doživljati in izražati lepoto glasbene umetnosti. To je bilo prvič mogoče močneje doživeti na štefanovo v podružnični cerkvi sv. Andreja, znameniti po freskah in arhitekturi (ter hkrati akustiki) in zato uvrščeni med kulturne spomenike državnega pomena, kjer se je zgodil prvi božični koncert Komornega zbora Limbar. Koncert zbor izvede vsako leto samostojno oziroma v sodelovanju s priznanimi slovenskimi glasbenimi umetniki.

Božič leta 1996