Vabilo na predavanje “Bodi pozoren, bodi previden!” o boju proti trgovini z ljudmi

Lepo vabljeni na prvo letošnje predavanje z naslovom “Bodi pozoren, bodi previden! Karitas v boju proti trgovini z ljudmi”. Predavanje bo 20. januarja 2015 ob 19. uri v moravškem župnišču. Predavanje bo vodila ga. Nina Stenko Primožič.

Trgovina z ljudmi se pojavlja v različnih oblikah (prisilna prostitucija, prisilno delo, beračenje, služabništvo, trgovina s človeškimi organi itd.) tako v Sloveniji kot v tujini. Trgovina z ljudmi je oblika organiziranega kriminala. Pri Slovenski Karitas so že več let aktivno vključeni v boj proti trgovini z ljudmi ter v oskrbo žrtev trgovine z ljudmi. Oskrba žrtev trgovine z ljudmi v okviru Slovenske Karitas obsega ustrezno namestitev, prehrano in oskrbo žrtev, socialno, psihološko in pravno pomoč,  zagotavljanje prevajalskih storitev, tolmačenja in urejanje statusa, svetovanje in informacije v zvezi z zakonitimi pravicami, v jeziku, ki ga razumejo, izvajanje ukrepov v smislu socializacije, revitalizacije in reintegracije ter zagovorništvo in opolnomočenje.

O sami trgovini z ljudmi, o tem, kako jo prepoznamo, preprečimo in kako ukrepamo, nam bo spregovorila ga. Nina Stenko Primožič, strokovna sodelavka Slovenske Karitas, ki se že več let aktivno ukvarja s to tematiko.

 

Vljudno vabljeni!

 

Predavanje Bodi pozorenbodi previden

Komentarji niso možni.